Jobb

För dig som vill ha hästen som sin dagliga medarbetare, finns dels jobb i skogs- eller jordbruk men det kan också handla om att köra häst inom turism, parkskötsel, skötsel av naturskyddsområden och sopkörning i storstäderna.

Utbildning

Kurser i brukskörning finns runt om i landet både för dig med eller utan egen häst. Det finns även ridskolor som erbjuder kurser i klassisk körning – och travskolor där grunderna i att köra häst lärs ut. För dig som kommit lite längre finns kuskutbildningen på Strömsholm.

Tävla

Det finns tävlingar i brukskörning, skogskörning, plöjning och sportkörning. Många gånger fungerar tävlingarna som ett test för att stämma av om hästen är optimalt utbildad i konsten att brukas enligt gammal god tradition.

Välkommen till Brunte!

Brunte är förkortningen av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté. Här ryms sex föreningar som förenas av ett gemensamt intresse av att bruka hästen på ett traditionellt och hållbart sätt – vare sig det handlar om sport, hobby eller livsstil.

Föreningen Nordsvenska hästen

Föreningen Nordsvenska Hästen bildades år 1900 och hade då växt fram ur lokala föreningar som ville ta vara på den svenska lanthästen.

Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen

Stamboksföreningen för Svenska Ardennerhästen bildades vid ett möte i Gävle 1901. I samband med att denna förening fick ett utvidgat arbetsprogram, omorganiserades den till Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. 1923.

Svenska Russavelsföreningen

Svenska Russavelsföreningen bildades faktiskt inte förrän 1967. Det fanns då två lokala avelsföreningar i Sverige. Dock hade man redan i början av 1900 talet börjat driva ihop de viltgående flockarna på Gotland för att bedriva en mera ordnad avel.

Svenska Fjordhästföreningen

Svenska fjordhästföreningen bildades 1961 för att ta fram regler för stamboksföring av hingstar och stamboksföring. Importen av fjordhästar från Norge hade då pågått några år.

Föreningen Sveriges hästkörare

Föreningen Sveriges hästkörare (tidigare Skogshästen) bildades 1987 och har till syfte att gynna intresset, kunnandet och användningen av hästen i arbete.

JUF

JUF bildades 1918 och har som syfte att utveckla ungdomsaktiviteter kring framförallt jordbruk, natur och miljö samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet.