Jobba

För dig som vill ha hästen som sin dagliga medarbetare, finns dels jobb i skogs- eller jordbruket men det kan också handla om att köra häst inom turism, parkskötsel, skötsel av naturskyddsområden och sopkörning i storstäderna.

”Jag arbetar med naturvårdstjänster med framförallt ardennrarna Euro och Nemo som kollegor i samband med utforsling av ris och timmer samt vid slåtter och vagnskörning. Detta för att göra skogsbruket skonsamt för marken och miljön i övrigt”.
Nina Söderström, Söderströms Häst och Natur

”Vi vänder oss till er som vill känna historiens vingslag en stund.
Boka en ridtur eller tur med vagn eller släde efter våra trygga, lugna nordsvenska hästar. Vi erbjuder även nybörjarkurser i körning med häst”.  
Lena Casselbrant, Casselbrant häst och musik

Comments are closed