Tävla

Det finns tävlingar i brukskörning, skogskörning, plöjning och sportkörning. Många gånger fungerar tävlingarna som ett test för att stämma av om hästen är optimalt utbildad i konsten att brukas enligt gammal god tradition.

BRUKSKÖRNING är en tävlingsform som går ut på att köra sin häst med en tvåaxlad vagn runt en bana med upp till 12 olika hinder och moment, under en maxtid. Exempel på olika moment är rakkörning, lastbrygga och backning in och ut ur port.
Läs mer om vad som gäller på JUF:s hemsida >

SKOGSKÖRNING består av fem moment som innehåller körning med timmer av olika storlekar. Samspelet mellan häst och kusk bedöms samt att ekipaget framförs på ett så skonsamt och enkelt sätt som möjligt.
Läs mer om vad som gäller på JUF:s hemsida >

PLÖJNING handlar mycket om att bevara och föra vidare den här gamla traditionen till kommande generationer, och premiera optimalt inkörda hästar. En teg (teg = bit åkermark på max 1000 m2) ska plöjas av två hästar som drar en enskärig plog. Elva olika moment bedöms, bland annat fårornas rakhet, bredd och djup.
Läs mer om vad som gäller på JUF:s hemsida >

SPORTKÖRNING får köras med en häst (enbet), par, tandem eller fyrspann. Körningen ryms inom Svenska Ridsportförbundet.
Läs mer om vad som gäller här >

Comments are closed