Styrelsen

Här presenteras de olika föreningarnas representanter i BRUNTE och vilka som sitter i styrelsen:
Svenska Russavelsföreningen – Camilla Perhult och Helena Jansson (kassör)
Nordsvenska Hästen – Kåre Gustavsson (ordförande) och Ingvar Karlsson
Svenska Ardennerföreningen – Lennart Gustavsson och Mikael Fredriksson
Föreningen Sveriges hästkörare – Tom Meurlin ( ordförande) och Annelie Svensson
JUF:s Brukshästkommitté – Johanna Fagerström (sekreterare) och Våge Sjöberg

Comments are closed